Om oss

© Copyright 2018. All rights reserved.

Bengt Wahlgren är byggnadsantikvarie utbildad på Gotland. Under drygt 15 år har han arbetat på såväl stora som små konsultföretag i byggbranschen med specialisering inom restaurering och byggnadsvård. År 2016 startade Bengt Restaurera. Bengt har specialistkompetens inom bl.a. restaurering av natursten.


Linnéa Stolle är bebyggelseantikvarie, utbildad vid Göteborgs universitet och har erfarenhet från arbete både på muséum, hos byggnadsvårdsföretag och på konsultföretag. Linnéa har både under utbildningen och i yrkeslivet, riktat in sig på traditionellt hantverk och byggmaterial. Ett ämne som engagerar är lera som byggnadsmaterial och hållbart byggande.


Johanna Hadmyr är bebyggelseantikvarie, utbildad vid Göteborgs universitet, med 18 års erfarenhet inom kulturmiljövård och restaurering. Johanna har framförallt jobbat på arkitektkontor, men även på konsultföretag och inom kommunen. Johanna har gedigen erfarenhet och specialistkompetens inom restaurering av det moderna kulturarvet men även att arbeta med analys och värdering av större komplexa kulturmiljöer.


Maja Lofteskog är byggnadsantikvarie, utbildad vid Uppsala universitet, Campus Gotland och KTH Arkitektur. Maja har ett brett intresse för kulturmiljövården och brinner för konst, arkitektur och fotografering.


Restaurera har ett stort nätverk av engagerade samarbetspartners. Vi samarbetar med arkitekter, landskapsarkitekter, konstruktörer, konservatorer och övrig specialistkunskap inom byggbranschen för att kunna erbjuda våra beställare kompletta helhetslösningar. Bengt ingår även i Projektuppdrag Syds personalstyrka.


Vårt kontor är beläget i SJ:s gamla verkstäder i Kirseberg, Södra Bulltoftavägen 51.


Ni hittar oss även på Instagram och Facebook.