Referenser

© Copyright 2018. All rights reserved.

REFERENSER

Borrby kyrka


Projektering och projektledning av restaurering av tornspiror.


Kyrkan byggdes mellan 1838-1841 efter ritningar av Jacob Wilhelm Gerss och är kyrkligt kulturminne enligt KML.


Hovby smedja


Antikvarisk sakkunnig vid exteriör restaurering.


Hovby smedja byggdes år 1900 och är byggnadsminne enligt KML.

Hagstorp 1, Malmö


Projektering inför fönsterrestaurering. Antikvarisk rådgivning.


Fastigheten uppfördes år 1920-1921 efter ritningar av Erik Lallerstedt och ägs idag av en bostadsrättsförening.


Bromma flygplats


Förundersökning inför kommande restaureringsarbeten på den ursprungliga terminalbyggnaden.


Bromma flygplats invigdes 1936 och är byggnadsminne enligt KML.